2011

2011

ÚNOR 2011 DĚTSKÁ MŠE SVATÁ V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM

KVĚTEN 2011  DĚTSKÁ MŠE SVATÁ V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM

25.06.2011

SRPEN 2011  DĚTSKÁ MŠE SVATÁ V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM

Adventní zpívání pro babičky a dědečky v domově důchodců v RpT 9.12.2011 pátek od 15.00 hod.

 Fotogalerie

 

 

Adventní zpívání na výstavě betlému v Muzeu v RpT 10.12.2011 sobota od 16.00 hod. :)

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

 Fotogalerie

Adventní zpívání při nedělní mši svaté 11.12.2011 od 08.15 hod. ve Starém Rožmitále :) 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

 Fotogalerie